Immediaat prothese

Voordat de tandarts of kaakchirurg de tanden trekt, maakt de tandprotheticus een afdruk van de situatie in de mond, waarop het kunstgebit wordt gebaseerd. Na het trekken van de tanden en kiezen, wordt meteen het kunstgebit in de mond geplaatst. De eerste dagen zult u pijn voelen. Toch moet het gebit worden ingehouden voor een goede genezing. Later kan de tandprotheticus eventueel aanpassingen doen om de pasvorm te verbeteren. Praten is in het begin vaak lastig, maar dat gaat meestal na enkele dagen beter. Uw eigen tanden en kiezen bezit u al uw hele leven, u kunt zich dus wel voorstellen dat het enige aanpassing vergt om te wennen aan een kunstgebit. Eten en praten werkt nl. anders met een kunstgebit. Hoe moeilijk het ook is in het begin, u gaat er zeker aan wennen.

Rebasing

De plaat van het kunstgebit ligt op de kaak. Door de druk van het kunstgebit op de kaak, zal die in de loop der tijd slinken. Dan is het tijd voor een aanpassing of een geheel nieuw kunstgebit. Een voorbeeld van zo’n aanpassing is het ‘rebasen’ van de prothese. Daarin wordt dan een nieuwe kunstharsbasis (voering) aangebracht.